PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 352.092
Število veljavnih glasovnic: 349.473
Število neveljavnih glasovnic: 2.619


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Podatki za celotno Slovenijo

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper 1.713.532 volivcev. Glasovalo je skupaj 352.174 volivcev in sicer:
REFERENDUM ZIUGDT
glasovalo skupaj
352.174
glasovalo po volilnih imenikih
352.168
glasovalo s potrdilom
3
glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
20,55 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
odstotek udeležbe
11,74 %
36,38 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
431
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne okraje, po imenu

Seznam vseh volilnih okrajev, po volilnih enotah
Seznam vseh volilnih okrajev, po volilni udeležbi
Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Ajdovščina
20.656
5.316
25,74 %
19,00 %
46,71 %
Brežice
21.476
3.869
18,02 %
9,87 %
31,34 %
Celje I
29.771
5.931
19,92 %
10,51 %
34,22 %
Celje II
22.823
4.481
19,63 %
10,73 %
31,65 %
Cerknica- Logatec
24.903
6.054
24,31 %
15,71 %
43,53 %
Črnomelj- Metlika
23.205
4.599
19,82 %
12,58 %
35,32 %
Domžale I
23.928
5.537
23,14 %
12,30 %
41,87 %
Domžale II
22.329
5.217
23,36 %
12,50 %
40,61 %
Dravograd- Radlje
21.228
3.762
17,72 %
8,87 %
31,07 %
Gornja Radgona
18.279
3.022
16,53 %
9,55 %
29,88 %
Grosuplje
31.479
6.969
22,14 %
15,34 %
43,68 %
Hrastnik
8.064
1.763
21,86 %
8,37 %
26,95 %
Idrija
13.763
2.927
21,27 %
13,24 %
38,25 %
Ilirska Bistrica
13.060
2.856
21,87 %
12,12 %
30,77 %
Izola
12.785
2.408
18,83 %
8,48 %
28,76 %
Jesenice
26.609
4.623
17,37 %
9,16 %
27,07 %
Kamnik
27.881
6.013
21,57 %
12,45 %
39,95 %
Kočevje
14.633
2.335
15,96 %
10,40 %
28,55 %
Koper I
18.798
3.726
19,82 %
7,97 %
27,87 %
Koper II
24.670
6.056
24,55 %
9,06 %
29,42 %
Kranj I
20.746
4.124
19,88 %
11,95 %
35,85 %
Kranj II
20.816
3.987
19,15 %
10,89 %
36,23 %
Kranj III
23.817
5.730
24,06 %
15,20 %
45,96 %
Krško
23.849
4.307
18,06 %
10,59 %
34,97 %
Laško
15.287
3.545
23,19 %
11,68 %
35,10 %
Lenart
16.177
2.526
15,61 %
9,94 %
34,73 %
Lendava
22.002
3.070
13,95 %
8,09 %
27,61 %
Litija
17.265
4.086
23,67 %
11,95 %
38,95 %
LJ- Bežigrad I
23.434
5.436
23,20 %
13,57 %
42,97 %
LJ- Bežigrad II
21.602
4.291
19,86 %
11,86 %
40,04 %
LJ-Center
22.352
4.064
18,18 %
11,89 %
40,00 %
LJ-Moste- Polje I
23.222
5.065
21,81 %
12,54 %
39,29 %
LJ-Moste- Polje II
16.018
2.657
16,59 %
8,86 %
32,74 %
LJ-Moste- Polje III
20.723
3.875
18,70 %
11,27 %
34,14 %
LJ-Šiška I
14.503
2.853
19,67 %
11,70 %
39,50 %
LJ-Šiška II
18.515
3.985
21,52 %
12,74 %
40,15 %
LJ-Šiška III
17.111
3.968
23,19 %
13,44 %
40,84 %
LJ-Šiška IV
21.929
5.277
24,06 %
13,91 %
43,04 %
Ljutomer
15.700
2.881
18,35 %
9,79 %
33,03 %
LJ-Vič- Rudnik I
24.722
5.624
22,75 %
13,51 %
42,14 %
LJ-Vič- Rudnik II
16.845
3.591
21,32 %
11,76 %
41,28 %
LJ-Vič- Rudnik III
16.613
3.878
23,34 %
14,20 %
43,37 %
LJ-Vič- Rudnik IV
21.204
5.097
24,04 %
14,66 %
44,79 %
Maribor I
18.594
3.330
17,91 %
9,52 %
32,36 %
Maribor II
21.198
3.961
18,69 %
9,13 %
31,85 %
Maribor III
19.082
3.073
16,10 %
9,18 %
30,26 %
Maribor IV
14.895
2.824
18,96 %
10,74 %
31,64 %
Maribor V
16.912
2.915
17,24 %
8,80 %
27,57 %
Maribor VI
16.984
3.403
20,04 %
10,06 %
32,26 %
Maribor VII
15.385
2.667
17,34 %
8,56 %
26,46 %
Mozirje
13.860
2.872
20,72 %
12,91 %
41,35 %
Murska Sobota I
25.484
5.085
19,95 %
12,41 %
28,33 %
Murska Sobota II
25.528
4.838
18,95 %
9,92 %
31,60 %
Nova Gorica I
25.406
5.535
21,79 %
13,92 %
36,57 %
Nova Gorica II
24.331
5.088
20,91 %
12,87 %
35,78 %
Novo mesto I
27.092
5.012
18,50 %
12,67 %
39,00 %
Novo mesto II
25.922
5.147
19,86 %
11,92 %
36,95 %
Ormož
14.810
3.096
20,90 %
11,19 %
34,86 %
Pesnica
16.791
2.759
16,43 %
8,98 %
28,15 %
Piran
14.949
2.348
15,71 %
8,15 %
27,69 %
Postojna
18.193
4.037
22,19 %
11,60 %
35,39 %
Ptuj I
21.567
4.084
18,94 %
11,16 %
38,36 %
Ptuj II
17.547
3.450
19,66 %
9,97 %
34,49 %
Ptuj III
20.147
3.568
17,71 %
10,80 %
34,35 %
Radovljica I
13.795
3.048
22,09 %
12,86 %
38,79 %
Radovljica II
15.986
3.320
20,77 %
11,39 %
36,61 %
Ravne na Koroškem
21.668
4.150
19,15 %
10,28 %
31,95 %
Ribnica
11.632
2.804
24,11 %
19,50 %
43,72 %
Ruše
13.096
2.326
17,76 %
9,52 %
30,63 %
Sevnica
14.698
3.221
21,91 %
11,24 %
35,47 %
Sežana
21.823
5.226
23,95 %
12,64 %
32,30 %
Slovenj Gradec
18.176
3.612
19,87 %
10,07 %
37,15 %
Slovenska Bistrica
30.356
6.067
19,99 %
9,78 %
35,30 %
Slovenske Konjice
19.135
4.237
22,14 %
12,08 %
38,69 %
Šentjur
17.145
3.590
20,94 %
11,89 %
37,93 %
Škofja Loka I
18.531
4.247
22,92 %
15,29 %
45,19 %
Škofja Loka II
15.455
3.835
24,81 %
17,86 %
49,58 %
Šmarje pri Jelšah
27.814
4.546
16,34 %
9,36 %
30,82 %
Tolmin
16.551
4.246
25,65 %
18,37 %
41,00 %
Trbovlje
14.111
3.093
21,92 %
10,19 %
29,23 %
Trebnje
16.682
3.303
19,80 %
12,33 %
38,87 %
Tržič
12.702
2.495
19,64 %
10,90 %
34,14 %
Velenje I
16.654
3.232
19,41 %
9,22 %
33,48 %
Velenje II
17.578
3.658
20,81 %
10,41 %
36,09 %
Vrhnika
19.801
5.023
25,37 %
14,67 %
44,52 %
Zagorje
14.072
3.331
23,67 %
11,71 %
37,45 %
Žalec I
17.999
3.885
21,58 %
11,37 %
35,36 %
Žalec II
18.603
4.077
21,92 %
12,98 %
37,50 %